☠இ Hang 'em High இ☠

Track info & Remix navigation

Italy
Drums:
Ezdrummer160 jams
Remix
step I
GOTO
United States
Guitar:
Major 3rd370 jams
Canada
Bass:
Ernie4401316 jams
Remix
step III
playing
United States
Vocals:
axenvocs559 jams

available remixes:

Thumbs:
+ 12
Shared:
12/18/2016
Listened:
189
Downloads:
1
Remixes:
1
Ya man cool track by you guys hope you like the vox 2:06 on needs solo
loading comments...
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
FMH from Netherlands

"Hi Wikiloops, dank jullie wel voor deze ongelofelijke leuke site. Je speelt wereldwijd samen met fantastische muzikanten Heel inspirerend. "

wikiloops.com uses Cookies to provide you the best possible browsing experience.
Read more in our data privacy policy.